Aankomst vreemdeling

Tijdsduur
Ongeveer 20 minuten
Kostprijs
gratis
Wat meenemen
  • Paspoort of identiteitskaart
  • 3 pasfoto’s die voldoen aan de I.C.A.O.-normen
  • Kopie van de geboorteakte