Belgische nationaliteit: aanvraag

Tijdsduur
Ongeveer 20 minuten
Wat meenemen
  • eensluidend afschrift van uw geboorteakte
  • uw identiteitskaart
  • uw handgeschreven verklaring
  • bewijs van betaling van de registratierechten