Identiteitskaart (eID): afhalen (bibliotheek)

Tijdsduur
Ongeveer 5 minuten
Kostprijs
gratis
Wat meenemen
  • vorige identiteitskaart of attest van verlies
  • pin- en pukcode van de nieuwe identiteitskaart
  • eventueel volmachtformulier (met de vermelding of de pincode gewijzigd mag worden) en identiteitskaart van degene van wie u de volmacht gekregen heeft om de nieuwe identiteitskaart af te halen