KidsID: aanvraag

Tijdsduur
Ongeveer 10 minuten
Kostprijs
8,30 euro
Wat meenemen
  • de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
  • eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is. Als pleegouder hebt u geen volmacht nodig van de biologische ouder.
  • een recente pasfoto van het kind die voldoet aan de I.C.A.O.-normen
  • het kind moet persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag.