Vreemdelingenprocedure

Tijdsduur
Ongeveer 10 minuten
Kostprijs
gratis
Wat meenemen

De documenten die u moet meebrengen verschillen naargelang de verblijfsprocedure die u volgt. De vreemdelingenambtenaar legt u bij de start van de verblijfsprocedure uit welke documenten nodig zijn om uw dossier te vervolledigen.